facebook.com/brusne

Úřední deska

Informace o schválení rozpočtového opatření č.1/2017 – PMR

informace o schválení rozpočtového opatření č. 1 PMR 2017
Vyvěšeno: 28.4.2017

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné – VAK Kroměříž

SKM_C224e17042708030
vyvěšeno: 26.4.2017

Veřejná vyhláška- daň z nemovitých věcí

SKM_C224e17042708020
vyvěšeno: 26.4.2017

Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy

SKM_C224e17041809030

vyvěšeno: 18.4.2017

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

SKM_C224e17041311270

Informace DSO o schváleném rozpočtu na r. 2017 a rozpočtovém výhledu na r. 2017-2021

Informace DSO o schváleném rozpočtu na r. 2017 a rozpočtovém výhledu na r. 2017-2021

Informace Podhostýnského mikroregionu o schválení rozpočtového výhledu na r. 2018 -2022

Informace Podhostýnského mikroregionu o schválení rozpočtového výhledu na r. 2018 -2022