☰ MENU

Úřední deska

oznámení o době a místě konání voleb – volba prezidenta České republiky

SKM_C224e17121814531

vyvěšeno 18.12.2017

Svolání prvního zasedání OVK

SKM_C224e17121814530

vyvěšeno: 18.12.2017

Veřejná vyhláška – přechodná úprava provozu

SDZ-SÚS 2018

Vyvěšeno dne: 13. 12. 2017

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva

Vyvěšeno dne: 11. 12. 2017

Cena za dodávku vody pitné a za odvádění a čištění odpadních vod pro r. 2018 – VAK Kroměříž

SKM_C224e17113014560

vyvěšeno: 29.11.2017

Návrh rozpočtu Podhostýnského mikroregionu na rok 2018

SKM_C224e17112909411

vyvěšeno: 29.11.2017

Volba prezidenta ČR – Jmenování zapisovatele OVK

SKM_C224e17112714231

vyvěšeno: 27.11.2017

volba prezidenta ČR – informace o počtu a sídle volebních okrsků

SKM_C224e17112714230

vyvěšeno: 27.11.2017