Zastupitelstvo

Členové zastupitelstva obce
Jana Sedláková starostka obce
Zbyněk Sedlář místostarosta
Ing. Lenka Honzírková člen zastupitelstva
Ing. Jaroslav Doležal člen zastupitelstva
Alena Janečková člen zastupitelstva
Ing. Andrea Stravová člen zastupitelstva
Josef Janečka člen zastupitelstva
Finanční výbor
Ing. Andrea Stravová předsedkyně
Alena Janečková člen výboru
Martina Charvátová člen výboru
Kontrolní výbor
Josef Janečka předseda
Ing. Lenka Honzírková člen výboru
Ing. Andrea Stravová člen výboru