☰ MENU

Zastupitelstvo

Členové zastupitelstva obce

Jana Sedláková

starostka obce

Zbyněk Sedlář

místostarosta obce

Ing. Lenka Honzírková

člen zastupitelstva

Ing. Jaroslav Doležal

člen zastupitelstva

Alena Janečková

člen zastupitelstva

Ing. Andrea Stravová

člen zastupitelstva

Josef Janečka

člen zastupitelstva

Finanční výbor

Ing. Andrea Stravová

předsedkyně

Alena Janečková

člen výboru

Martina Charvátová

člen výboru

Kontrolní výbor

Josef Janečka

předseda

Ing. Lenka Honzírková

člen výboru

Ing. Andrea Stravová

člen výboru