Logo
Oko
Režim pro seniory

Obec Brusné

17. června 2020

Národní památkový ústav v Kroměříži, se obrací na vás na občany o spolupráci při přípravě odborné knihy o zřícenině hradu Křídlo. Vlastní-li někdo z vás nějaké náhodné archeologické nálezy jako např. keramické zlomky nádob nebo kachlů, kovové předměty nebo různé kamenné tesané prvky, zbytky cihel, krytiny nebo úlomky z různých otvorů z hradu nebo víte, kdo tyto nálezy vlastní, obraťte se na památkový ústav v Kroměříži, tel: 724 808 267 nebo na místní obecní úřad. Podmínky ohledně možného zapůjčení nebo jen odborného zdokumentování je možné dohodnou individuálně. Velmi cenné jsou i historické fotografie, které zachycují zříceninu jen okrajově, např. jako pozadí u rodinné fotografie z výletu. Sběr podkladů bude probíhat do konce srpna tohoto roku. Národní památkový ústav v Kroměříži děkuje všem, kteří se do akce zapojí.