Logo
Oko
Režim pro seniory

Obec Brusné

Znak a prapor

Znak

Autor návrhů znaku a praporu Brusného zvýraznil nejstarší historické období, kdy osudy brusenských usedlíků byly spojeny s osudy držitelů hradu Křídla, jehož zbytky se v katastru nacházejí.

Křídla se tak stala vpravdě mluvícím znamením, přičemž jejich podoba i tinktury respektují křídla v klenotech dávných erbů pánů z Kunštátu a Cimburka, nejvýznamnějších majitelů hradu a okolí.

Stříbrné trojvrší symbolizuje tři vrchy, ležící v bezprostřední blízkosti vesnice – Křídlo, Hostýn a Chlum.

Červený žernov upomíná na starý, dnes však už dávno přebudovaný mlýn, založený údajně už pány z Cimburka v 1.pol. 15. století.

Modrá barva symbolizuje potoky Rusavu a Brusenku, protékající obcí a vlastně celým brusenským katastrem.