☰ MENU

Závěrečný účet

Závěrečný účet obce Brusné za rok 2018

příloha č. 1 – zpráva o výsledku přezkoumaní hospodaření obce Brusné za rok 2018

příloha č. 2 – výkaz Fin 2- 12 za rok 2018

příloha č. 3 – rozvaha 2018

příloha č. 4 – výkaz zisku a ztráty 2018

příloha č. 5 – Příloha USC 2018

příloha č. 6 – inventarizační zpráva 2018

 

 

závěrečný účet obce Brusné za r. 2017

zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Výkaz o plnění rozpočtu – příloha č. 2

rozvaha -příloha č.3

výkaz zisku a ztráty – příloha č.4

příloha účetní uzávěrky – příloha č. 5

inventarizační zpráva

 

 

závěrečný účet obce Brusné r.2016

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

výkaz pro honocení plnění rozpočtu

Rozvaha

výkaz zisku a ztráty

příloha

Inventarizační zpráva za rok 2016