☰ MENU

Závěrečný účet

závěrečný účet obce Brusné za r. 2017

zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Výkaz o plnění rozpočtu – příloha č. 2

rozvaha -příloha č.3

výkaz zisku a ztráty – příloha č.4

příloha účetní uzávěrky – příloha č. 5

inventarizační zpráva

 

 

závěrečný účet obce Brusné r.2016

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

výkaz pro honocení plnění rozpočtu

Rozvaha

výkaz zisku a ztráty

příloha

Inventarizační zpráva za rok 2016