Logo
Oko
Režim pro seniory

Obec Brusné

19. dubna 2021

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Brusné se uskuteční v úterý 20.dubna 2021 od 17 hodin ve společenské místnosti hasičské zbrojnice. Na zasedání prosíme o dodržování hygienických a vládních opatření.

Sběr nebezpečného odpadu v naší obci bude probíhat tuto sobotu 24. dubna 2021 od 8:20 do 8:50 hodin u místního obchodu. Sbírat se budou barvy a plechovky od barev a jiných škodlivin, různá ředidla, vyjeté a fritovací oleje, staré léky a rtuťové teploměry, prostředky na ochranu rostlin, olověné akumulátory a další odpad, který nepatří do nádob na směsný komunální odpad.

Mateřská škola Chomýž zve všechny děti, které dovrší dvou let nejpozději v srpnu 2021 na zápis. Vzhledem k aktuální situace proběhne zápis dětí do MŠ bez přítomnosti dětí i zákonných zástupců. Přijímání žádostí bude od 2. května do 16. května 2021 poštou, elektronicky, datovou schránkou nebo po telefonické domluvě ve čtvrtek 13. května od 15-17 hodin. K zápisu je nutné doložit žádost o přijetí, kterou si můžete vyzvednout denně od 8-15 hodin. Dále pak občanský průkaz žadatele, kopii rodného listu dítěte, kopii očkovacího průkazu a prohlášení o řádném očkování. Případné dotazy směřujte na email: ms.chomyz@seznam.cz nebo na tel: 604 358 682.