Logo
Oko
Režim pro seniory

Obec Brusné

Úřední deska

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA -doručení aktualizace č.2 zásad územního rozvoje Zlínského kraje

Veřejná vyhláška_doručení A2ZÚR ZK_a_úplného znění

vyvěšeno: 12.11.2018

Cena za dodávku vody pitné a za odvádění a čištění odpadních vod pro rok 2019 – VAK Kroměříž

SKM_C224e18110814310

vyvěšeno: 8.11.2018

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Brusné

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce

Vyvěšeno dne: 5. 11. 2018
Sejmuto dne: 13. 11. 2018

Informace o konání ustavujícího zasedání

Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Brusné

Vyvěšeno: 22. 10. 2018

Sejmuto: 30. 10. 2018

Svazek obcí pro hospodaření s odpady- Návrh rozpočtu na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na léta 2020 -2023

Rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu

vyvěšeno: 22.10.2018

Podhostýnský mikroregion – Informace

SKM_C224e18101814110

vyvěšeno 18.10.2018

Zrušení opatření obecné povahy – veřejná vyhláška

Zrušení opatření obecné povahy – veřejná vyhláška

 

Vyvěšeno dne. 24. 09. 2018

Sejmuto dne: 09. 10. 2018