Logo
Oko
Režim pro seniory

Obec Brusné

Úřední deska

Svazek obcí pro hospodaření s odpady- Návrh rozpočtu na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na léta 2020 -2023

Rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu

vyvěšeno: 22.10.2018

Podhostýnský mikroregion – Informace

SKM_C224e18101814110

vyvěšeno 18.10.2018

Zrušení opatření obecné povahy – veřejná vyhláška

Zrušení opatření obecné povahy – veřejná vyhláška

 

Vyvěšeno dne. 24. 09. 2018

Sejmuto dne: 09. 10. 2018

Oznámení o době a místě konání voleb – volby do ZO

SKM_C224e18091913100

vyvěšeno: 19.9.2018

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva

Vyvěšeno dne: 17. 09. 2018

Sejmuto dne: 24. 09. 2018

Údaj o nemovitých věcech s nedostatečnou identifikací

Výzva občanům

Brusné

Vyvěšeno dne: 17. 09. 2018

Svolání prvního zasedání volební okrskové komise

Svolání prvního zasedání okrskové volební komise

Vyvěšeno dne 10. 09. 2018