☰ MENU

08. Březen 2017

Upozorňujeme všechny vlastníky pozemků, kteří dostali pozvánku k novému mapování, že mají povinnost označit po domluvě se sousedním vlastníkem trvalou stabilizací všechny lomové body hranice, které nejsou označeny zdí,plotem nebo jiným viditelným způsobem. Trvalá stabilizace může být i obetonovaná železná trubka , nebo plastový znak zakoupený v některé zeměměřičské firmě  a podobně.Neuposlechnutím výzvy se vlastník dopouští přestupku podle § 57 katastrálního zákona. V případě společné štítové zdi, ohradní zdi nebo plotu je nutné si se sousedním vlastníkem ujasnit po které straně vlastnická hranice vede nebo zda prochází středem zdi či podezdívky. Nové mapování se týká těch pozemků, které nebyly zpřesněny komplexní pozemkovou úpravou – tedy zastavěného území obce.

Žádáme občany, kteří by chtěli a měli by zájem přispět článkem nebo fotografií do ročenky za rok 2016,aby materiály přinesli na obecní úřad do 20. března. Děkujeme za příspěvky.