Logo
Oko
Režim pro seniory

Obec Brusné

14.října 2020

Kominík Petr Mynařík z Hranic bude v úterý dne 20.10. 2020 provádět čištění a kontrolu spalinových cest od spotřebičů na pevná a plynná paliva. Cena za jeden komín včetně vystavení zprávy o pravidelné roční kontrole a vybrání sazí činí 300,- až 350Kč, za každý další komín v domě 100,-Kč. Zájemci nechť se hlásí na OÚ , nebo na telefon 603 156 665, nejlépe formou SMS.