Logo
Oko
Režim pro seniory

Obec Brusné

17.února 2020

Připomínáme občanům, že ve čtvrtek 20.února proběhne v naší obci pravidelný svoz komunálního odpadu.

V kadeřnictví bude otevřeno v sobotu 22. února od 8:00 do 12:00 hod.

V sobotu 22. února od 9:30 hod. se v naší obci uskuteční tradiční vodění medvěda. Sraz všech masek , které mají zájem jít v průvodu je v 9:00 hod. před zbrojnicí. Po ukončení průvodu je v hasičské zbrojnici pro všechny masky zajištěno pohoštění. Masky si každý účastník zajistí sám. Srdečně zvou hasiči.

Vážení občané, na jaře letošního roku budeme pořádat výstavu ke 100. výročí založení obecní knihovny. Pokud máte doma nějaké starší fotografie knihovny, knihovnic nebo čtenářů dřívější doby, chtěli bychom Vás požádat o jejich zapůjčení. Fotografie můžete přinést nejlépe do konce února na obecní úřad, kde si je vyfotíme a ihned Vám je vrátíme zpět. Děkujeme za vaši ochotu a vstřícnost.