Logo
Oko
Režim pro seniory

Obec Brusné

4.května 2020

Pracovnice firmy E.on bude v úterý 5. května zapisovat stavy elektroměrů všech dodavatelských firem. Žádá občany, aby umožnili přístup nebo nechali stav elektroměru zapsán na viditelném místě.

Informujeme čtenáře, že obecní knihovna bude otevřena tento týden mimořádně  ve středu 6. května 2020  od 17 do 19 hodin. V rámci celostátních hygienických nařízení bude možno do knihovny vstupovat pouze ze zakrytými ústy a nosem a dodržovat požadované odstupy. Knihy je možné také dovézt čtenářům domů.

Ve středu 6. května 2020 od 17 do 18 hodin můžete odevzdat velkoobjemový odpad v areálu bývalého družstva. Můžete zde odevzdat také staré elektrospotřebiče

Prosíme odběratele obecní vody , aby nahlásili stav svého vodoměru na obecní úřad nebo na tel. číslo 775 992 473 nebo na e mail obec@brusne.cz. V důsledku změny výše daně z přidané hodnoty je zapisován stav k 30.4.2020

Zápis dětí do MŠ Rusava proběhne vzhledem k aktuální situaci bez přítomnosti dětí . Zákonní zástupci odevzdají žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání poštou do 16. května 2020 , nebo osobně v MŠ ve středu 6.5. od 15:30 do 16:30 hod.

Mateřská škola Chomýž zve všechny děti , které dovrší 2 let nejpozději v srpnu 2020 k zápisu do MŠ. Vzhledem k aktuální situaci proběhne zápis bez přítomnosti dětí i zákonných zástupců. Žádosti se přijímají od 3 do 14. května poštou , elektronicky na email nebo do datové schránky nebo osobně ve středu 13. května od 15:00 do 17:00 hod.