☰ MENU

Úřední deska

Oznámení o zahájení správního řízení veřejnou vyhláškou

Oznámení o zahájení správního řízení veřejnou vyhláškou

Vyvěšeno: 7. 1. 2019

Usnesení o elektronické dražbě

SKM_C224e19010715040

vyvěšeno: 7.1.2019

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Brusné

SKM_C224e18121711200

vyvěšeno: 12.12.2018

Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu

Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu

Vyvěšeno dne: 3. prosince 2018

Sejmuto dne: 3. ledna 2019

Cena pitné vody pro rok 2019 – obecní vodovod Brusné

Cena pitné vody pro rok 2019 – obecní vodovod Brusné

Vyvěšeno: 28.11.2018

Sejmuto: 28.12.2018

Návrh rozpočtu na r. 2019 – Podhostýnský mikroregion

Návrh rozpočtu PMR 2019

vyvěšeno : 27.11.2018

Návrh rozpočtu obce Brusné na r. 2019

návrh rozpočtu na r. 2019

výkaz o plnění rozpočtu 10.2018

vyvěšeno : 16.11.2018

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA -doručení aktualizace č.2 zásad územního rozvoje Zlínského kraje

Veřejná vyhláška_doručení A2ZÚR ZK_a_úplného znění

vyvěšeno: 12.11.2018

1 2 3 4 18